Jag står upp för ett demokratiskt Europa som försvarar våra värderingar och rätten att vara den man är.

Jag är stolt över att Liberalerna som en del av en större frihetlig rörelse tillsammans med våra systerpartier runt om i Europa varit drivande i arbetet med att öka hbtqi-personers rättigheter i EU. Men vi har fortfarande en lång väg kvar mot en union där lika rättigheter gäller för alla och arbetet upphör inte bara för att vi närmar oss ett EU-val. Det finns en rad lagstiftningsförslag som Europaparlamentet borde behandla och som jag kommer att driva på hårt för att få igenom under nästa mandatperiod. 

Redan 2008 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett nytt antidiskrimineringsdirektiv som samma år blockerades av EU:s ministerråd. Europaparlamentet har sedan dess ständigt uppmanat att detta förslag måste antas av rådet och senast tidigare i år presenterade det svenska ordförandeskapet i EU en rapport som visar att det finns en tydlig majoritet som stöttar direktivet. 

EU ska vara en garant för alla människors lika värde.

Antidiskrimineringsdirektivet hade inneburit att medlemsländer blivit tvungna att godkänna föräldraskaps- och partner/äktenskapsbevis från andra EU-länder oavsett familjesituation. Regnbågsfamiljer hade då haft samma skydd och rättigheter i hela unionen. Precis som det borde vara. Direktivet innebär också att hbtqi-personer kan leva sina liv fritt i hela EU. Något som dessvärre inskränks av allt fler medlemsländer, däribland Ungern och Italien.

Det är viktigare nu än någonsin att vi står upp mot högerpopulismens förakt för mänskliga rättigheter och demokrati.

EU måste kraftsamla mot hat, hot och diskriminering.

I alla medlemsländer.

Jag vill att EU står i frontlinjen för varje människas rätt att vara den du är och älska vem du vill. I en tid av växande homofobi måste EU visa att vi aldrig kommer acceptera något mindre än lika rättigheter för alla. När europeiska medborgares rättigheter inskränks av medlemsländer är det EU:s ansvar att reagera, och agera. Likaså måste EU vara en självklar röst för HBTQI+-rättigheter världen över.

Nästa mandatperiod kommer jag jobba för:

I juni 2023 besökte jag Sofia Pride. Läs mer här.