JA! till Europa.

Liberalerna är Sveriges EU-vänligaste parti. Utan EU hade vår del av världen varit både fattigare och mindre fri. Europasamarbetet har lagt grunden för fred, frihet och demokrati åt nästan 500 miljoner européer och har gett oss ett välstånd utan motsvarighet. Men samarbetet behöver rustas upp för framtiden. Inför EU-valet 2019 sa Liberalerna JA! till ett starkare, mer demokratiskt och mer fritt EU, och sedan dess har vi jobbat hårt varje dag för att införliva de liberala vallöftena.

JA! till att lösa gemensamma problem tillsammans

Över hela Europa är det liberaler som jobbar hårdast för samarbetet. Inom EU finns många möjligheter för att hitta gemensamma lösningar, men en stor del av dem är outnyttjade. Vi jobbar därför nära med andra liberaler i Europaparlamentet för att kunna utveckla unionen så bra som möjligt. Eftersom vi gillar EU så mycket är det också vi som har flest idéer om har samarbetet kan bli ännu bättre.

JA! EU ska bli världens bästa klimatorganisation

EU har kursen inställd på att skapa världens första klimatneutrala kontinent. Vi kämpar varje dag för att vår liberala politik ska bidra på vägen till nettonoll koldioxidutsläpp. Vi tycker att i Europa ska den som förorenar vara den som ska betala, men idag går det alldeles för lätt att fuska. Liberalerna arbetar för att det ska omöjliggöras att komma undan genom att förlägga utsläpp utanför Europa.

I jakten på låga utsläpp får inte biodiversiteten glömmas bort. Idag behöver det göras mycket mer för den biologiska mångfalden innan det är för sent. Liberalerna kämpar för ett avtal, likt Parisavtalet, där nationer åtar sig att inte orsaka ytterligare skada.

Med gemensamma beslut kan vi bättre rusta oss inför framtiden. Idag subventioneras fossila bränslen i EU - Liberalerna kräver att det avslutas och att kolkraften avvecklas. Istället måste EU främja hållbara energiavtal och energiunioner. Kärnkraftsmotståndare ska inte kunna underminera klimatarbetet: vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när länder inom EU fortsatt är beroende av kol och gas.

Vi tycker att allt för mycket av EU:s medel går till att finansiera ett omodernt och ohållbart jordbruk. Jordbrukets andel av EU:s budget måste därför minska; Liberalerna vill att hälften av jordbruksstödet ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. När metoder för gröna lösningar, som koldioxidlagring, utvecklas kommer vi ett steg närmre en hållbar framtid, och för det krävs tillräckliga investeringar.

JA! till frihandel på hållbara villkor

Den internationella handeln är oumbärlig för fred, välstånd och externa relationer. Det är viktigt att EU värnar sin handel, men det måste göras på ett hållbart sätt. Utan hållbar handel kommer målen i Parisavtalet inte kunna nås och EU:s vision om klimatneutralitet kommer gå i stöpet.

Vi tycker att EU behöver bära ledartröjan och utnyttja sin globala position för att ställa hållbara krav på sina handelspartners världen över. Liberalerna arbetar hårt för att en carbon border adjustment mechanism ska komma på plats, där även utsläpp gjorda utanför EU kan prissättas för sin klimatpåverkan. EU behöver också ställa högre krav på sina handelspartners och förbinda sig att inte handla med ohållbart producerade varor, som illegalt timmer.

JA! till ett jämställt Europa

I hela Europa ska jämställdhet vara ett faktum, men mycket finns kvar att göra. Kvinnofientliga ledare tillåts fortfarande styra och ställa, och unkna värderingar och könsroller begränsar fortfarande européers frihet. Liberalernas EU-politik ställer krav på att jämställdheten ska vara prioriterad i hela Europa.

Kvinnor ska delta på arbetsmarknaden med samma villkor och i samma utsträckning som män. Vi har inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar, utan fler av Europas kvinnor måste få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv.

Rätten till och kunskap om den egna reproduktiviteten är en mänsklig rättighet. Liberalerna vill att sexuell och reproduktiv hälsa ska vara självklar, och det är avgörande att stå upp för SRHR både i bistånds- och utrikespolitiken och internt i EU.

Att medlemsländer idag rör sig närmare att inskränka på kvinnors rätt till sin egen kropp är oacceptabelt och hör inte hemma i EU. EU bör självklart verka för fri abort, och Liberalerna kräver att det, i det europeiska samarbetet, ska finnas rum för kvinnor som inte tillåts aborter i sina hemländer att genomföra abort i ett annat EU-land utan risk för konsekvenser.

JA! till ett EU som står upp för rättsstatens principer

För Liberalerna är det självklart att EU ska främja demokrati både i och utanför Europa. Men det är ett tufft arbete när demokratibrott begås av medlemsstaterna själva. I EU ska respekt för rättsstatens principer gälla, och när medlemsstater bryter mot det måste det leda till konsekvenser.

EU behöver arbeta mer med HBTQ-personers utsatthet, i Europa och globalt. Idag rör sig flera europeiska stater åt fel håll, med risk för HBTQ-personers välmående och liv. Samma nivå av trygghet och erkännande ska finnas i hela EU. Liberalerna tar självklart kampen för öppenhet, frihet och acceptans i Europa.

LÄS VÅRT EU-PROGRAM

Renew Europe

I Europaparlamentet arbetar Liberalerna tillsammans med andra liberala partier i Europa i partigruppen Renew Europe