Karin Karlsbros uppdrag i Europaparlamentet

  • Ledamot i utskottet för internationell handel INTA, gruppledare för den liberala partigruppen Renew Europe i detta utskott. Rapportör för FLEGT, EU:s ramverk för hållbar handel, och skuggrapportör för EU:s handelsavtal med Vietnam och Australien-Nya Zeeland. Ansvarig för utskottets arbete för Carbon Border Adjustment.
  • Ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter DROI.
  • Ersättare i miljöutskottet (ENVI).
  • Vice ordförande i parlamentets delegation till Belarus.
  • Medlem i den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina.
  • Medlem i den parlamentariska församlingen Euronest.

Karin Karlsbros debattinlägg i plenum

Vill du veta mer om Karin Karlsbros uppdrag i Europaparlamentet?

LÄS MER