Vi behöver ett starkt Europasamarbete för att stötta Ukraina. Vi ger oss inte förrän varenda rysk soldat lämnat ukrainsk mark.

Karin Karlsbro

Kort om Karin Karlsbro 

Karin Karlsbro är Liberalernas Europaparlamentariker sedan 2019. Karin är en varm Europavän och anser att gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar i en global värld. Med ett hjärta som klappar särskilt för liberala värderingar om frihet, mänskliga rättigheter och jämställdhet kämpar Karin för ett liberalt, demokratiskt, grönt och jämställt EU. Karin Karlsbro har ett långt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor och vill att EU ska fortsätta vara världens bästa klimatorganisation. 

Karin har lång politisk erfarenhet från olika roller i Liberalerna, både nationellt och lokalt. Hon har också drivit eget företag och arbetat som hållbarhetschef i fastighetsbranschen och har en jur.kand examen från Stockholms universitet. Karin är mamma till tre döttrar, är förlovad med Thor Erik Skarpen och delar sin tid mellan Stockholm, Bryssel och Roslagen där hon kommer ifrån. När Karin Karlsbro inte kämpar för ett liberalt Europa är hon helst till sjöss, tillsammans med familjen förstås. 

Karins hjärtefrågor

Ukraina ska vinna kriget

Vi måste fortsätta ge Ukraina fler och mer kvalificerade vapen för att de ska kunna trycka tillbaka Putins ockupationsstyrkor. Världen måste göra mer för att isolera den ryska terrorregimen och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa. Vi är skyldiga Ukraina en konkret plan för att till slut bli en del av EU.

Klimat och miljö

EU ska bli världens bästa klimatorganisation. Klimatförändringar och miljöförstöring vet inga gränser, europeiskt samarbete är enda vägen framåt. Utsläpp måste prissättas mycket högre, mer resurser till grön forskning, mindre resurser till subventioner av fossila bränslen. EU ska inte driva avveckling av kärnkraft i Europa.

Demokrati och rättsstat

I EU ska det såsom det står skrivet i EU-fördraget råda total respekt för demokratiska principer och rättsstatens principer. Medlemsländer som struntar i det ska få EU-bidrag indragna och på sikt riskera uteslutning, annars kan EU ej vara en trovärdig röst för dessa värden utanför EU.

Jämställdhet och HBTQI+-rättigheter

Alla EU-medborgare ska ha makt över sin kropp. Kvinnor ska ha rätt till abort och preventivmedel, HBTQ-personer ska kunna leva i frihet och trygghet och regnbågsfamiljer ska ha samma rättigheter som heterosexuella familjer.

Karin Karlsbro Curriculum Vitae

EUROPAPARLAMENTARIKER LIBERALERNA

HÅLLBARHETSCHEF FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

Egenföretagare

Stabschef hos fd integrationsminister Nyamko Sabuni

KANSLICHEF LIBERALERNAS RIKSDAGSKANSLI

Studerande vid Stockholms Universitet (Jur Kand)

Ordförande för Sveriges liberala ungdomsförbund