Vi ger oss inte förrän varenda rysk soldat lämnat ukrainsk mark.

Vi minns den kyliga morgonen den 24 februari 2022 när vi vaknade upp till en ny verklighet. Ett Europa i krig. I direktsändning kunde vi följa hur de första missilerna föll över Ukraina samtidigt som det ryska krigsmaskineriet rullade över gränsen med order om att ta sig till Kyiv för att mörda den demokratiskt valda presidenten. Men Putins mål var större än så, Ukraina skulle utraderas som land och den ukrainska kulturen slås i spillror.

Mer än två år har nu gått. Ukraina fortsätter att slåss, inte bara för sin egen överlevnad och framtid. De kämpar också för oss. Tack vare befolkningens beslutsamhet och mod har Ukraina försvarat sig mot Putins dårskap och den ryska krigsmakten stoppades innan de nådde huvudstaden. Men kriget är långt ifrån över.

Under de senaste två åren har EU agerat snabbt, enigt och kraftfullt. Tidigare otänkbara beslut har fattats. Omfattande ekonomiskt, militärt och humanitärt stöd har givits. Mer än fyra miljoner flyktingar har fått fristad i EU samtidigt som viktiga steg har tagits för att Ukraina ska kunna bli medlem i EU. Tretton tuffa sanktionspaket har klubbats av EU för att stävja den ryska ekonomin och försvaga Putins krigskassa.

Mycket har gjorts, men vi måste göra mer. Ryssland måste en dag ställas till svars för detta vansinne och betala för den återuppbyggnad som Ukraina har framför sig.  

Det här vill jag göra för Ukraina:

  • Ökat militärt och humanitärt stöd – en långsiktig EU-plan för försvar och återuppbyggnad
  • EU ska gemensamt finansiera och upphandla ammunition och tunga vapen till Ukraina
  • Fri- och öppen handel utan tullhinder mellan EU och Ukraina
  • Tydlig färdplan mot EU-medlemskap – Ukraina vill och måste få bli en del av den europeiska gemenskapen
  • Alla frysta ryska tillgångar måste gå till Ukraina snarast
  • Ordentliga krafttag mot Rysslands fortsatta energiexport och skuggflotta – ingen rysk olja i Östersjön

Ukraina fortsätter att kämpa emot Putins terrorregim och så länge drömmen om att bli en del av den europeiska gemenskapen hålls levande är det vår uppgift att göra det möjligt. Samtidigt som vi måste fortsätta ge Ukraina fler och mer kvalificerade vapen för att kunna trycka tillbaka Putins ockupationsstyrkor måste världen också göra allt för att isolera den ryska regimen och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa.

Vi är skyldiga Ukraina en konkret plan för att till slut bli en del av EU. Kraven för medlemskap i unionen ska vara högt ställda, men Ukrainas kamp ställer också krav på oss att forma ett Europasamarbete som fungerar för fler. 

De som slåss vid fronten idag, måste få ett kvitto på att deras stora insatser och mod inte var eller är förgäves. Det är vår plikt att stödja Ukraina så länge som krävs.