Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Med röstsiffrorna 44 – 44 röstade miljöutskottet ner förslaget om att kasta kompromissen om Naturrestaureringslagen i papperskorgen. Den liberala gruppen var tungan på vågen men splittrad och därför blev min röst avgörande. 

Vetenskapen är tydlig. Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden och ekosystemen hotar planeten. På samma sätt som löftet i Parisavtalet när det gäller klimatet har vi åtaganden när det gäller biologisk mångfald och ekosystemen i Montrealavtalet. 

I debatten har motståndarna låtsas som att det var EU-kommissionens ursprungliga förslag som vi röstade om. Det är inte sant. Det var en omröstning om kompromissförslaget som nåtts i parlamentets miljöutskott. 

Jag har deltagit i förhandlingarna där det har varit viktigt att förtydliga att lagen ska fokusera på områden där behoven är störst och att den inte ska kunna tolkas så att den hindrar stadsutveckling eller annan samhällsutveckling. Lagförslagen bygger på vetenskapliga bedömningar för att klara framtidens livsmedelsförsörjning och miljöutmaningar. Att inte trygga miljöns framtid har också ett pris för alla, såväl enskilda som samhället. 

Naturvård och biologisk mångfald är, och har alltid varit, en hjärtefråga i Liberalernas miljöpolitik och mitt ställningstagande bygger vidare på den tydliga position som partiet tog tidigare i riksdagen i den här frågan. Trots den över tre timmar långa omröstningen i torsdags hann vi inte klart. Den 27 juni fortsätter vi. 

Under veckan har vi också debatterat och äntligen röstat ja till batteriförordningen som jag arbetat med i över två år och vi röstade om framtiden för AI där gruppen och jag röstade för den breda kompromissen med respekt för den personliga integriteten. 

Det är svårt att föreställa sig som mamma, politiker och människa, att minderåriga fängslas och utsätts för tortyr av den ryska federationen. Under onsdagen debatterade vi fallet med de ukrainska sextonåringarna Tihran Ohannisian och Mykyta Khanhanov som fängslats och riskerar upp till 20 år i fängelse.

Nu har jag kommit till Bulgarien för att delta i Sofia Pride. Jag tar med mig det viktiga budskapet från Jan Jönsson, “Fria uttryck, utan förtryck”

Liberala hälsningar,

Karin Karlsbro