Europaparlamentets handelsutskott har röstat för Karin Karlsbros (L) förslag på resolution om skogshandelsavtal med Honduras

Europaparlamentets handelsutskott har röstat för Karin Karlsbros (L) förslag på resolution om skogshandelsavtal med Honduras

Europaparlamentets handelsutskott röstade igår ja till avtalet med Honduras om hållbart skogsbruk (FLEGT) i Honduras och för den medföljande resolution som Karin Karlsbro varit ansvarig för. Avtalet innebär att öppnar EU upp för import att lagligen avverkad skog samt att man hjälper Honduras att kontrollera och garantera att skogen avverkats lagligen. 

“Detta avtal är ett extremt bra exempel på hur vi genom handelsavtal kan bidra till förbättrad hållbarhet och brottsbekämpning utanför EU:s gränser, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L). 

“Även om det idag bara är en liten del av Honduras export av timmer som går till EU, så är detta avtal betydelsefullt. Vi sätter gemensamt en standard som har potential att bli gällande även för Honduras export till andra länder,” fortsätter Karlsbro.

Honduras är det första landet i Latinamerika att ingå ett sådant här avtal med EU. Sedan tidigare har EU  liknande avtal med Ghana, Kongo-Brazzaville, Kamerun, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Liberia och Vietnam och förhandlar ytterligare avtal med Côte d’Ivoire, Kongo-Kinshasa, Gabon, Laos, Malaysia och Thailand.

Honduras är präglat av fattigdom, våld och korruption, en verklighet som även påverkar förvaltningen av skogen och skyddet av skogen negativt. Avtalet adresserar dessa problem och under förhandlingarna har många aktörer såsom civilsamhället, skogsägare och bolag, representanter för ursprungsfolk och regeringen förts samman på ett för landet helt unikt sätt för att hitta lösningar för en hållbar skogssektor. EU:s förhoppning är att dessa samtal även kan bidra till demokratisk utveckling och korruptionsbekämpning i stort. 

Sedan 2015 har Honduras förlorat 12,5% av sin skogsareal på grund av skogsbränder och skadedjursangrepp, kopplat till klimatförändringar, och olaglig avverkning. 

“Detta är en av de ögonblick då jag känner att EU kan göra skillnad i världen, när handel verkligen kan vara ett verktyg för hållbarhet. Nu är det viktigt att vi nära följer hur avtalet implementeras i Honduras, och att det får den positiva effekt som är avsedd”, avslutar Karlsbro

Omröstning om hela parlamentets ställning till resolutionen och avtalet är planerad till april 2021.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96