Europaparlamentets miljöutskott röstar att EUs energiinfrastruktur ska vara fri från gas

Europaparlamentets miljöutskott röstar att EUs energiinfrastruktur ska vara fri från gas

Europaparlamentet arbetar under sommaren med EU-kommissionens förslag om vilka infrastrukturprojekt som EU gemensamt ska investera i framöver för att stärka unionens energisystem. Förslaget kallas för EU:s TEN-E (Trans-European Networks for Energy). 

Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro har varit enda svenska förhandlaren i miljöutskottets arbete med frågan. 

“Ska vi ställa om samhället och rädda klimatet så behöver vi få till en snabb elektrifiering, vilket kräver ett effektivt och stabilt energisystem. Det har varit en prioritet för mig och Liberalerna under lång tid. Elektrifiering är en fråga som partiet, med Nyamko Sabuni i spetsen, driver hårt på nationell nivå och nu har vi även lyckats driva frågan i Europaparlamentet,” inleder Karin Karlsbro (L). 

“Som förhandlare för den liberala gruppen har mitt fokus varit att garantera att inga fossila projekt ska få stöd från EU. Inga EU-medel ska gå till medlemsstater som vill smutsa ner. Jag är stolt över att miljöutskottet stöttade mig och röstade för den linjen,” fortsätter Karlsbro. 

Nu kommer miljöutskottets betänkande skickas till industriutskottet som kommer fortsätta parlamentets arbete innan förslaget slutligen röstas om av hela parlamentet. 

“Jag måste säga att jag är väldigt förvånad och besviken på att Moderaternas och Kristdemokraternas grupp i parlamentet, EPP, var så måna om att inkludera infrastruktur för naturgas att de röstade emot hela förslaget. Det visar tyvärr att EPP inte ser klimatkrisens akuta natur och att de inte driver en politik som skulle få oss att nå våra klimatmål,” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96