Förorenaren ska betala – inte bara i EU

Förorenaren ska betala – inte bara i EU

Vänner, 

Jag vill dela med mig av en positiv nyhet för klimatet. Alldeles nyss kom resultatet från gårdagens votering i Europaparlamentets handelsutskott. Med stor majoritet röstades min rapport om en ”Carbon Border Adjustment Mechanism” igenom. 

Klimatkrisen är akut. Problemet är att många av EU:s handelspartners prissätter CO2-utsläpp mycket lägre än EU, eller inte alls. Forskarna är överens om att en global prissättning på koldioxid skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen, men så länge det inte är praktiskt möjligt att prissätta koldioxidutsläpp globalt måste vi hitta andra vägar framåt. Det är därför hög tid för EU att införa en prismekanism för utsläpp från varor som importeras till EU. Förorenaren ska betala. Inte bara i EU. 

I min rapport redogör vi för hur en ”Carbon Border Adjustment Mechanism” kan utformas i linje med internationella handelsregler, det vill säga på ett sätt som inte innebär förtäckt protektionism eller krånglig byråkrati. 

Det ska löna sig att ta klimatansvar och kosta att släppa ut, inte bara i EU utan också i den globala ekonomin. EU måste skapa spelregler för hållbar handel enligt principen att förorenaren betalar. De medel som åtgärden genererar bör gå till klimatsatsningar i utvecklingsländer. 

Omröstning om hela parlamentets inställning i CBAM-frågan är planerad till mars 2021, för att sedan skickas till EU-kommissionen som under våren kommer jobba fram och presentera ett konkret förslag.

Gröna Liberala hälsningar, 

Karin