Handelsutskottet säger ja till Karlsbros (L) förslag mot global avskogning

Handelsutskottet säger ja till Karlsbros (L) förslag mot global avskogning

Under måndagskvällen har Europaparlamentets handelsutskott (INTA) röstat om förslaget till Deforestation Regulation som Liberalernas parlamentariker Karin Karlsbro är huvudförhandlare för. Förslaget, som i korthet handlar om att produkter som bidragit till avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden, bifölls av utskottet. 

EU är idag en stor drivkraft bakom den globala avskogningen som i sin tur leder till både stora utsläpp av växthusgaser och till minskad biologisk mångfald. Dagens regelverk som ska motverka avskogning har visat sig vara otillräckligt då det varken inkluderar jordbruksexpansion eller laglig avskogning.

“Det här är en lagstiftning som efterfrågas av konsumenterna. De allra flesta vill göra hållbara val men som konsument är det idag väldigt svårt att på egen hand veta om en produkt har lett till avskogning eller ej” säger Karlsbro. 

Karlsbro betonar vikten av att ny klimatlagstiftning inte får leda till grön protektionism som t.ex gynnar svensk industri som ligger i klimatmässig framkant på bekostnad av fattiga länders utvecklingsmöjligheter. Samma förutsättningar måste gälla för alla parter och det får inte ställas högre krav på aktörer utanför EU än inom unionen.

“Handeln är EUs absolut viktigaste klimatpolitiska verktyg. Med de samlade musklerna av den europeiska marknaden har vi möjlighet att leda vägen för att göra skillnad i stor skala. För att vi ska nå våra mål är det avgörande att förändringar sker med, och inte mot våra handelspartners” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92