Inbjudan till konferens 3/6: ”Vi stödjer Ukraina – historiska och aktuella perspektiv”

Inbjudan till konferens 3/6: ”Vi stödjer Ukraina – historiska och aktuella perspektiv”

Den 3 juni 2022 i Stockholm arrangerar Estonian World Council (ÜEKN) och Sverigeesternas Riksförbund (REL) i samarbete med Stockholm Free World Forum, Estlands ambassad i Sverige, NGO Global Estonian, Nordic Ukraine Forum och Liberalerna konferens till stöd för Ukraina.

Huvudtalare vid konferensen är den internationellt kända finsk-estniska författaren Sofi Oksanen

“Vi måste prata om Rysslands krigsbrott, Europas säkerhet och det globala informationskriget hela tiden och med hög röst. Speciellt nu när Ukraina kämpar för våra värderingar och vår frihet. Konferensen samlar politiker, journalister, diplomater, forskare och civilsamhällesaktivister som har förmågan att förklara och öka förståelsen för historien och nuläget”, säger Sirle Sööt, ordförande för Sverigeesternas Riksförbund.

Karin Karlsbro (Europaparlamentariker, Liberalerna), Aho Rebas (president Estonian World Council), Alina Zubkovych (Ukraine Nordic Forum, PhD in social science, scholar on contemporary Ukraine) och Reet Marten Sehr (Chairman of the Foreign Affairs Committee, Estonian World Council) håller öppnings- och avslutningsanföranden.

Paneldiskussionernas ämnen är följande:

  • ”Delade minnen av den ryska ockupationen” – paneldeltagare är prof. Hain Rebas och Dr. Martin Kragh;
  • ”Aldrig mer: NATO:s förändrade roll i Europa” – paneldeltagare är Gunnar Hökmark, Björn von Sydow, ambassadör Judith Gough, dr Laima Andrikienė och Marko Mihkelson. Samtalet modereras av Alexandra Ivanov.
  • ”Informationskrig runt om i världen” – paneldeltagare är Marcus Kolga, Patrik Oksanen, Jessikka Aro och Hanna Liubakova.

    För detaljerad information och tidsplan, se bifogat program.

Praktisk information:
Deltagande sker både fysiskt på plats och virtuellt via sverigeesterna.se. Konferensen äger rum i Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm kl 13.00-17.00. Konferensen kommer att hållas på engelska.

Anmälan till konferensen sker via Sverigeesternas Riksförbunds hemsida

Kontakt:
Sirle Sööt, ordförande Sverigeesternas Riksförbund
072 519 04 80
info@sverigeesterna.se