Karin Karlsbro kommenterar det hållbara skogsavtalet med Honduras

Karin Karlsbro kommenterar det hållbara skogsavtalet med Honduras

Europaparlamentet röstar på måndag om avtalet mellan EU och Honduras om hållbart skogsbruk (FLEGT) i Honduras. Om parlamentet röstar ja så ger parlamentet därmed rådet mandat att skriva på avtalet som innebär att EU öppnar upp för import att lagligen avverkad skog samt att man hjälper Honduras att kontrollera och garantera att skogen avverkats lagligen. Parlamentet kommer också rösta om den medföljande resolution som Karin Karlsbro (L) varit ansvarig för.

“Idag är det bara en liten del av Honduras export av timmer som går till EU, men vi sätter gemensamt en standard som har potential att bli gällande även för Honduras export till andra länder, så är detta avtal betydelsefullt,” säger Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) 

Honduras är ett av världens fattigaste länder och nästan hälften av landet är täckt av skogar, varav hälften är tropisk regnskog. Det finns fortfarande en enorm resurs av oklassificerade träd och arter. Honduras har tappat cirka 12,5% av sitt skogsområde sedan 2015 främst på grund av skadedjursangrepp, orsakade av klimatförändringar, medan en del skogsområden har gått förlorade på grund av bränder, avskogning och olaglig avverkning.

“Skogsskövling och illegal avverkning hotar både klimatet och den biologiska mångfalden. Dessutom leder avskogning till fattigdom och att mänskliga rättigheter hotas. EU är världens största handelspartner och samtidigt världens viktigaste miljöorganisation och kan göra skillnad,” fortsätter Karin Karlsbro.

Honduras är det första landet i Latinamerika att ingå ett sådant här avtal med EU. Sedan tidigare har EU liknande avtal med Ghana, Kongo-Brazzaville, Kamerun, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Liberia och Vietnam samt förhandlar ytterligare avtal med Côte d’Ivoire, Kongo-Kinshasa, Gabon, Laos, Malaysia och Thailand. Under förhandlingarna med Honduras har många aktörer såsom civilsamhället, skogsägare och bolag, representanter för ursprungsfolk och regeringen förts samman på ett för landet helt unikt sätt för att hitta lösningar för en hållbar skogssektor. EU:s förhoppning är att dessa samtal även kan bidra till demokratisk utveckling och korruptionsbekämpning i stor och detta är något som Karin Karlsbro särskilt lyft. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96