Karin Karlsbro (L) blir vice-ordförande i nystartat kärnkraftssamarbete i EU

Karin Karlsbro (L) blir vice-ordförande i nystartat kärnkraftssamarbete i EU

Idag lanseras ett nytt samarbete i Europaparlamentet med syfte att arbeta för att kärnkraften ska ha en självklar plats i det fossilfria Europa. Samarbetet samlar parlamentariker från flera partigrupper som alla arbetar för att EU ska se vikten av att alla fossilfria energislag konkurrerar på lika villkor i EU. 

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro tar plats som en av samarbetets vice ordföranden. 

“Vetenskapen är tydlig med att kärnkraften kommer vara avgörande för att vi ska ha chans att nå målen i Parisavtalet. Vi har inte råd att exkludera ett effektivt fossilfritt energislag från den europeiska energimixen” säger Karin Karlsbro. 

Samarbetet kommer initialt att fokusera på kärnkraftens roll inom EU:s taxonomi-regelverk för hållbara investeringar, vikten av kärnkraft i vätgasproduktion och ett ökat samarbete kring forskning och utveckling av kärnkraft och slutförvar.

“Vi vet att behovet av grön el i EU kommer öka rejält när vi ställer om från fossila bränslen och då kommer alla fossilfria energislag behövas. Vatten, vind, sol och kärnkraft. Jag är glad att vi nu inleder ett samarbete över de politiska gränserna för att säkra kärnkraftens roll” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92