Karin Karlsbro (L): Förorenaren måste betala – även utanför EU

Karin Karlsbro (L): Förorenaren måste betala – även utanför EU

Idag har handelsutskottet i Europaparlamentet hållit den första debatten med anledning av kommissionens förslag om en gränsjusteringsmekanism för klimatutsläpp (CBAM), ett av flaggskeppsförslagen inom EU-kommissionens stora klimatpaket Fit for 55. 

Förslaget innebär att när vissa varor med stora utsläpp importeras till EU kommer de behöva betala en summa som motsvarar vad samma produkt fått betala för sina utsläpp om produktionen hade skett inom EU. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är parlamentets huvudförhandlare för förslaget i handelsutskottet.

“Klimatkrisen är akut. Vi har ingen tid att vänta och vi vet att en av de mest effektiva åtgärderna för att få ner utsläppen är en global prissättning av koldioxid. Så länge det inte är är möjligt måste vi hitta andra vägar framåt för att undvika att företag eller produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp” säger Karlsbro.

“Redan idag ser vi att förslaget har fått politisk effekt och signalen om att EU jobbat konkret för global prissättning på koldioxid har lett till att Turkiet nu ratificerar Paris-avtalet. 

För att denna, helt nya, klimatåtgärd ska ligga i linje med WTO:s regler är det viktigt att inkomsterna den genererar investeras i klimatinsatser i utvecklingsländer och den speglar EU:s eget system med handel med utsläppsrätter och utsläppen ska betalas lika mycket oavsett var de sker” säger Karin Karlsbro. 

I debatten framhöll Karlsbro behovet av att öka takten och hon kommer i förhandlingarna att föreslå en skärpt tidplan för förslagets genomförande till 2025. 

Karin Karlsbros inlägg kan ses här. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92