Karin Karlsbro (L): Fullständigt oacceptabelt att svensk myndighet har gjort affärer med diktaturen Belarus

Karin Karlsbro (L): Fullständigt oacceptabelt att svensk myndighet har gjort affärer med diktaturen Belarus

Under tisdagen rapporterade TV4 Kalla fakta att den svenska myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) beviljat lånegarantier för investeringar i ett statligt ägt gaskraftverk i Belarus. Den första garantin beslutades i september 2020 bara några veckor efter presidentvalet i Belarus, som av omvärlden fördömts efter omfattande valfusk och som utlöste de stora demonstrationer för demokrati som pågått i landet sedan dess. 

Den andra garantin erbjöds i januari i år och det totala värdet av lånegarantierna uppgår till 1,9 miljarder svenska kronor. EU har skärpt och utökat sanktionerna mot Belarus sedan valet och som en reaktion mot de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som pågår i landet och som även omfattar diktatorn Lukasjenka. 

“Att en svensk myndighet gör affärer med Belarus diktator samtidigt som han fängslar och mördar sin egen befolkning som fredligt demonstrerar för demokrati och frihet är djupt stötande och totalt oacceptabelt, säger Liberalernas Europaparlamentariker tillika vice ordförande i Europaparlamentets delegation till Belarus, Karin Karlsbro.

Karin Karlsbro var redan i mars månad i kontakt med myndigheten för att få svar på frågor om myndighetens arbete med Belarus och fick då svaret att exportkrediterna handlade om hållbarhet.

“Belarus är en diktatur, och detta är en lånegaranti som underlättar investeringar i ett statligt bolag. Därmed är det ett indirekt stöd till Lukasjenkas förtryckarregim. Att en svensk myndighet tyckte att detta var en bra idé är helt ofattbart och motverkar EU:s arbete för att stödja en demokratiskt utveckling, fortsätter Karlsbro. 

“Regeringen och utrikeshandelsminister Anna Hallberg samt Exportkreditnämnden och generaldirektör Anna-Karin Jatko måste nu se till att alla kort läggs på bordet och Liberalerna kommer att agera i riksdagen för att ärendet granskas. Svenska staten ska inte stödja Belarus förtryckarregim”, avslutar Karin Karlsbro. 


För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96