Karin Karlsbro (L): Skarpt EU-förslag tar strid mot global skogsskövling

Karin Karlsbro (L): Skarpt EU-förslag tar strid mot global skogsskövling

Idag presenteras förslaget att EU bland annat ska förbjuda import av produkter som orsakat skogsskövling under tillverkningen. EU Kommissionens förslag innebär att länder som vill sälja nötkött, soja, palmolja, kaffe, kakao eller virke på den europeiska marknaden måste kunna bevisa att produktionen av varorna inte orsakat skogsskövling.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är ansvarig i handelsutskottet (INTA) för arbetet mot global avskogning. 

“Jag är glad att förslaget äntligen ligger på bordet och att det har en hög ambition för att minska avskogningen i världen. EU har bestämt sig för att vara världens bästa miljöorganisation och förslaget som presenterats idag är ett konkret exempel på hur vi arbetar för att accelerera klimatomställningen på ett globalt plan” säger Karlsbro. 

Karin Karlsbro poängterar även att EU inte kan ställa högre krav på länder utanför unionen än man har på sig själva. Dagens förslag innebär alltså även att medlemsländerna själva måste bli ännu bättre på att skydda sina egna skogar från avskogning och olovlig avverkning.

“EU tar täten i det globala arbetet mot avskogning. Men när vi ställer höga krav så måste vi också hjälpa fattigare länder att kunna leva upp till kraven. Miljöambitioner får aldrig leda till grön protektionism där EU sluter sig från omvärlden och hämmar handel och utveckling” avslutar Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92