Karin Karlsbro (L) välkomnar att Europaparlamentet vill prissätta koldioxidutsläpp för importerade varor

Karin Karlsbro (L) välkomnar att Europaparlamentet vill prissätta koldioxidutsläpp för importerade varor

Idag har Europaparlamentet röstat för en mekanism för att prissätta koldioxidutsläpp från importerade varor. Denna mekanism kallas för Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Karin Karlsbro, som har varit ansvarig rapportör för det internationella handelsutskottets (INTA) yttrande till betänkandet, välkomnar att parlamentet nu ställt sig bakom förslaget. Betänkandet är ett inspel till EU-kommissionen som väntas komma med ett färdigt förslag i början av sommaren. 

Många av EU:s handelspartners prissätter CO2-utsläpp mycket lägre än EU, eller inte alls. Tills vi får ett globalt pris på koldioxid måste vi hantera detta. Det är därför hög tid för EU att införa en prismekanism för utsläpp från varor som importeras till EU. Förorenaren ska betala, inte bara i EU”, säger Karin Karlsbro. 

“Mekanismen måste utformas i linje med WTOs regler. Det är koldioxidutsläppen, inte våra handelspartners vi vill komma åt. Att skapa incitament för producenter både inom och utanför EU att ställa om sin produktion och för andra länder att börja prissätta utsläpp är nödvändigt. Det är samtidigt viktigt att inga utsläpp ska prissättas två gånger och ingen produktion ska skyddas två gånger – men alla utsläpp ska kosta!” avslutar Karin Karlsbro.

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96