Karin Karlsbro (L) välkomnar ett tillfälligt Europeiskt “vaccinpass”

Karin Karlsbro (L) välkomnar ett tillfälligt Europeiskt “vaccinpass”

Idag har EU-kommissionen presenterat sitt förslag för ett “Green certificate”, som i Sverige har kallats ett vaccinpass. Förslaget innebär att länderna i EU ska införa ett gemensamt system för att kunna bevisa att en person är vaccinerad, har negativt PCR-test eller genomgått Covid-19 och tillfrisknat. Detta både för att kunna få koll på vaccinationerna och för att kunna öka den fria rörligheten i EU efter att de flesta länder infört hårda restriktioner under pandemin.

“Att den fria rörligheten har begränsats och näst intill stängts ner under pandemin har varit ett nödvändigt ont. Men nu måste vi planera för att öppna upp igen. Kommissionens förslag är ett steg på vägen för att europeér ska kunna röra oss runt om i vår union igen. Samma regler måste gälla runt om i hela EU” säger europaparlamentariker Karin Karlsbro (L).

“Men ett vaccinpass får aldrig vara ett krav för att kunna resa. Vissa personer kan av olika anledningar inte ta vaccinet, andra vill inte och ytterligare en stor grupp väntar fortfarande på att få det. Det får inte bli ett system med A- och B-medborgare utan man ska fortfarande kunna ha möjlighet att resa genom exempelvis PCR-tester såsom det fungerar i många länder idag,” fortsätter Karlsbro.

“Det är även viktigt att vi bibehåller integritet för medborgarna, det får inte införas något tvingande, öppet vaccinregister över alla som har vaccinerat sig. Rätt utformat är detta ett förslag som ökar invånarnas rättigheter tillbaka mot normalläget innan pandemin slog till. Men man måste ha två tankar i huvudet; att stärka en rättighet kan aldrig göras genom att inskränka en annan,” avslutar Karin Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96