Karin Karlsbro (L) välkomnar EU-parlamentets beslut om att göra EU till en frihetszon för HBTQI-personer.

Karin Karlsbro (L) välkomnar EU-parlamentets beslut om att göra EU till en frihetszon för HBTQI-personer.

Idag har Europaparlamentet, på initiativ av den liberala partigruppen, röstat för att göra hela EU till en frihetszon för HBTQI-personer. Resolutionen var en motreaktion på att det i mars var två år sedan en stad i Polen utropade sig som “HBTQ-fri zon”, något drygt hundra städer och regioner i Polen sedan dess kopierat. 

Vi sätter ner foten och säger nej till homofobi, hat, hets och diskriminering. Vi accepterar inte utvecklingen i Polen, där det nu gått två år sedan första staden deklarerade att de var en “HBTQI-fri zon”, eller rättare sagt homofobzon,” säger Karin Karlsbro (L).

Rätten att älska och leva som man vill är en mänsklig rättighet. Liberalerna kommer alltid kämpa för att försvara individens rättigheter. Europaparlamentets beslut idag är en seger för humanismen och den breda uppslutningen kring förslaget att deklarera EU som en frihetszon för HBTQI-personer är ett styrkebesked,” fortsätter Karlsbro. 

Samtidigt blir jag rädd och oroad över att 187 av parlamentets ledamöter inte kunde ställa sig bakom så grundläggande självklarheter om människovärdet. Att Sverigedemokraternas ledamöter avstod i omröstningen kan inte tolkas som något annat än ett djupt förakt mot mänskliga rättigheter,” avslutar Karin Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96