Pressmeddelande: Karin Karlsbros (L) förslag om EU-gemensamt pantsystem bifallet

Idag röstade Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) ja till ett förslag om ett steg mot ett EU-gemensamt pantsystem, något som Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro drivit hårt. Förslaget finns i den resolution om cirkulär ekonomi, som utskottet samtidigt ställde sig bakom.

Vi behöver ett gemensamt system för pant inom EU. På den inre marknaden ska det vara lika enkelt att ta ansvar för återvinning som det är att konsumera. Ekonomin måste bli mer cirkulär och det ska vara lätt och lönsamt att ta ansvar för klimat och miljö” säger Karin Karlsbro.

Förslaget som röstades igenom under dagens utskottsmöte ska behandlas och röstas om i parlamentet i februari. 
Bifallet i miljöutskottet är ett stort steg mot mindre avfall. Nu är det dags för regeringen att visa att de är att lita på när det kommer till konkret miljösamarbete som gör skillnad, och Stefan Löfven måste se till att regeringen lyfter luren och får med sig andra länder så att  pantfrågan kommer upp på agendan även i ministerrådet,” avslutar Karin Karlsbro. 

Förslagets som bifölls: 

“Calls on the Commission to support and explore the potentials for compatible national deposit return schemes to reach the needed collection rate of 90 % of plastic beverage containers and as a step towards establishing a single market for packaging, especially for neighbouring Member States. Compatible schemes could be reached by serialisation and codified and unified labelling. If a Member State does not have a scheme in place or plans to redesign their scheme, they should be encouraged to choose, by means of best practises and relevant scientific evidence, a scheme that is similar to or compatible with those of other Member States.”