Karin Karlsbros (L) förslag till ny europeisk batteriförordning uppe för omröstning

Karin Karlsbros (L) förslag till ny europeisk batteriförordning uppe för omröstning

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är den liberala gruppens förhandlare i frågan om en ny europeisk batteriförordning som nu ska upp för omröstning i parlamentets miljöutskott (ENVI). Utskottssammanträdet och omröstningen sker under torsdagen (10/2) och kan följas här från klockan 9.00.

Den nya batteriförordningen kommer att följa batteriets klimatavtryck i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. Det är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet och tanken är att modellen ska ligga till grund för kommande arbeten för fler produktkategorier. 

Karlsbros förslag har ökat ambitionerna i förhållande till kommissionens grundförslag, bland annat i fråga om en snabbare implementering. Förslaget omfattar hela produktkategorin från små portabla batterier för vardagselektronik till stora industribatterier. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92