Karlsbro (L): Äntligen agerar EU mot skattesmitning. Men inte tack vare den svenska regeringen

Karlsbro (L): Äntligen agerar EU mot skattesmitning. Men inte tack vare den svenska regeringen

Under ett möte med EU:s ministrar för den inre marknaden och industri igår fattades beslut om att gå vidare med det som kallas land-för-land rapportering. Förslaget lades fram av EU-kommissionen 2016 och innebär att de allra största företagen som agerar på den inre marknaden blir skyldiga att redovisa hur mycket vinst de gör och skatt de betalar i varje land. 

Nu när det finns en kvalificerad majoritet av medlemsländer i rådet som stödjer förslaget kring land-för-land rapportering kommer rådet ta fram sin förhandlingsposition. Sedan inleds triloger, förhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen. När parterna enas kan förslaget antas och bli lag i EU. 

“Jag är glad att rådet nu äntligen löst blockeringen kring att komma vidare med frågan om land-för-land-rapportering. Nu kan vi skapa transparens kring vilka skatter som betalas var. Grunden för sund konkurrens i EU är att alla spelar efter samma spelregler. Men idag kommer flera av de största företagen nästan helt undan att betala skatt i EU. Företagande är helt avgörande för vår välfärd och stora företag driver ekonomin och samhället framåt. Men bara för att man är stor kan man inte fiffla sig undan de regler som gäller för alla andra,” säger Karin Karlsbro (L).

Den svenska regeringens position i frågan har varit att detta är en skattefråga som därför bör hanteras med majoritet i rådet, vilket hade inneburit att Sverige och flera av de länder som pekas ut som skatteparadis inom EU hade kunnat lägga in sitt veto mot förslaget. Under veckans möte var det enbart Sverige, Tjeckien och Ungern som tillsammans med Malta, Irland och Luxemburg, länder som pekas ut som skatteparadis, som var emot förslaget. 

“Att en svensk regering som säger sig kämpa för rättvisa villkor gång på gång har motsatt sig detta förslag är skamligt. Sverige är ett land som vet att transparens och öppenhet bygger förtroende och skapar god konkurrens. Att vi, som så många andra gånger i EU, krokar arm med länder som kan anses vara skatteparadis eller som inte värnar rättsstaten borde få Stefan Löfven att tänka om. Sverige ska istället driva en progressiv EU-politik som gynnar rättvisa villkor och sund konkurrens på den inre marknaden”, avslutar Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96