Karlsbro (L): Äntligen bötfälls Polen för attack mot oberoende domstolar

Karlsbro (L): Äntligen bötfälls Polen för attack mot oberoende domstolar

EU-domstolen (ECJ) har idag beslutat att utdöma dagliga böter om 1 miljon Euro till Polen tills dess att landets regering återställt domstolsväsendets oberoende. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter välkomnar domstolens beslut.

“EU är ingen bankomat, EU är ett samarbete. Jag är väldigt glad att vi som länge krävt handling mot nedmonteringen av rättsstaten i Polen får se resultat. Ett medlemsland som inte respekterar grundläggande demokratiska institutioner ska vara säkra på att det kommer att få kännbara konsekvenser.” säger Karlsbro.

“Det här är en tydlig signal till alla de som går ut på gatorna i Polen och demonstrerar för sin vilja att vara en del av det demokratiska Europa, att EU står på deras sida.” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92