Karlsbro (L): Äntligen konsekvenser för nedmontering av rättsstaten i Polen

Karlsbro (L): Äntligen konsekvenser för nedmontering av rättsstaten i Polen

Under tisdagen har EU-kommissionen beslutat om att begära från EU-domstolen att de dagligen bötfäller Polen tills dess att landets regering återställer domstolsväsendets oberoende. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter välkomnar kommissionens beslut.

“EU är ingen bankomat, EU är ett samarbete. Jag är väldigt glad att kommissionen äntligen har lyssnat till oss som länge krävt handling mot nedmonteringen av rättsstaten i Polen. Ett medlemsland som inte respekterar grundläggande demokratiska institutioner ska vara säkra på att det kommer att få kännbara konsekvenser.” säger Karlsbro.

Karin Karlsbro hoppas att dagens beslut från kommissionen är början på en rad av omfattande sanktioner mot länder som bryter mot gemensamma grundvärden för EU-samarbetet som ett oberoende rättsväsende eller yttrande- och pressfrihet. 

“Varken Polen eller Ungern borde få en krona till av några EU-pengar innan de garanterar att demokratiska principer gäller i hela samhället för alla.” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92