<strong>Karlsbro (L): “Att intervenera mot Ungern är det enda rimliga för Sverige”</strong>

Karlsbro (L): “Att intervenera mot Ungern är det enda rimliga för Sverige”

Sveriges regering har ställt sig bakom EU-Kommissionens uppmaning om att dra Ungerns anti-HBTQ-lagar inför EU-domstolen. I anmälan till domstolen anförs det att de ungerska lagarna utgör brott mot EU:s regler för den inre marknaden, individers rättigheter och EU-samarbetets grundläggande värderingar. 

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro välkomnar beskedet och menar att regeringen gör helt rätt i att ansluta sig till processen mot Ungern.  

“Sverige ställer sig på rätt sida om historien. Det är ett viktigt besked som visar att Liberalerna gör avtryck och att regeringen är beredd att ta strid för liberala värderingar” säger Karlsbro.

Flera medlemsstater har sedan tidigare ställt sig bakom interventionen, bland annat Belgien, Danmark och Nederländerna. Diskussioner pågår också i ett flertal andra länder om att göra detsamma. Även Europaparlamentet har ställt sig bakom interventionen. 

“Ett mycket välkommet beslut med ett brett stöd bland EU:s medlemsstater och i parlamentet. Jag hoppas att Sveriges ställningstagande, särskilt som ordförandeland kan vara en knuff för fler länder att följa efter“ avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92