Karlsbro (L): Belarus statstelevision bidrar till tortyr – de måste kastas ut ur EBU nu!

Karlsbro (L): Belarus statstelevision bidrar till tortyr – de måste kastas ut ur EBU nu!

Den belarusiska statstelevision visar regelbundet filmer på fångar som avger falska erkännanden och avböner. Det framgår tydligt att dessa fångar har utsatts för olika typer av tortyr innan dessa erkännanden. Ett exempel på det är den video som nu sprids på nätet där den politiske fången Mikalai Dziadok gör avkall på sina politiska övertygelser och uppmanar andra att inte protestera mot regimen. Att offentligt tvingas göra avbön på sina övertygelser är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter, och när det sker genom hot och våld ses det som en del av den kränkande behandling som konstituerar tortyrbrottet. 

“Lukasjenka använder statliga tv-sändningar som tortyrinstrument. Filmerna påminner om de fruktansvärda scener man sett i historieböcker från kulturrevolutionens Kina, där påstådda kontrarevolutionärer med skyltar på bröstet tvingades göra avbön, eller de falska erkännandena i Stalins Sovjet, “ säger Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna.  

“Det är vidrigt men inte förvånande. Den belarusiska statstelevsionen är en fortsättning på samma tradition. Belarus är inget kommunistland, men Lukasjenka har aldrig varit beredd att tumma en millimeter på den auktoritära traditionen,” fortsätter Karlsbro.  

Belaruskaja Tele-Radio Campanija (BTRC) är den Belarusiska statstelevisionen som äger den tv-kanal som visar filmerna, BT. Denna kanal är sedan 1993 medlem i European Broadcasting Union, EBU, som bland annat arrangerar Eurovision. I år blev bidraget från Belarus diskvalificerat på grund av sitt homofobiska och antidemokratiska budskap.

“Det räcker inte att diskvalificera Belarus från Eurovision därför att en låt ansågs vara politisk. EBU måste sätta ner foten mot den belarusiska statstelevisionen och kasta ut BTRC nu! Jag förutsätter att SVT och Sveriges Radio lyfter denna fråga i EBU med kraft igen snarast,” avslutar Karlsbro.

Länken till videon finner du här: https://www.youtube.com/watch?v=YQBqO11MiCE 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96