Karlsbro (L) deltar i WTO-möte i Genéve idag

Karlsbro (L) deltar i WTO-möte i Genéve idag

I veckan inleds årets upplaga av WTO Public Forum ’22 i Genéve. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro deltar i evenemanget för att representera den liberala gruppen, Renew Europe, i Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA). Konferensen som brukar beskrivas som världshandelns svar på Almedalsveckan består av både en publik del med öppna forum och panelsamtal, och stängda möten för direkt dialog mellan WTO-representanter och centrala aktörer i handelspolitiken.

Karlsbro deltar i the Steering Committee of the Parliamentary Conference. Under denna stängda session med särskilt fokus på handelns roll i klimatomställningen träffas företrädare för WTO och representanterna för en lägesuppdatering från WTO och utbyta erfarenheter och ge sina perspektiv på förbättringsmöjligheter och goda exempel. 

Att länder handlar med varandra är förutsättningen för tillväxt och utveckling, för fred och frihet. Det kräver gemensamma spelregler. 

När WTOs regelverk från början utformades fanns inte klimatfrågan på agendan och det är hög tid för en uppdatering. Handeln kan i mycket högre grad bidra till den gröna omställningen och får aldrig bli ett hinder för att nå klimatmålen. EUs handelsavtal med Nya Zeeland sätter en ny standard för hållbara handelsavtal och blir ett viktigt riktmärke.  

Att få till nya frihandelsavtal mellan demokratier är viktigare än på väldigt länge. När ett allt mer aggressivt och expansivt Kina flyttar fram positionerna och Rysslands krig hotar internationell fred och säkerhet behöver vi fler och starkare band till andra demokratier.

En värld utan internationellt samarbete skulle vara både farligare och fattigare och framförallt mindre fri. WTO är ett fantastiskt forum som vi måste ta hand om och utveckla tillsammans. EU måste fortsätta att gå före och visa vägen när vi samarbetar för en friare och grönare handel säger Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92