Karlsbro (L) deltar vid riksdagens öppnande

Karlsbro (L) deltar vid riksdagens öppnande

Idag hålls öppnandet av riksmötet, den högtidliga ceremonin för öppnandet av riksdagen för mandatperioden. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro deltar vid öppnandet.

”Idag firar vi vår demokrati. Det är en fin tradition att även vi Europaparlamentariker bjuds in till ceremonin när vi högtidlighåller öppnandet av det svenska parlamentet” säger Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92