Karlsbro (L): “Ett historiskt beslut för att skydda Europas natur och biologiska mångfald”

Karlsbro (L): “Ett historiskt beslut för att skydda Europas natur och biologiska mångfald”

Idag har Europaparlamentet antagit en position kring den föreslagna lagen om naturrestaurering. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som röstade ja till  förslaget kommenterar omröstningen.

“Jag är nöjd över att parlamentet inte stoppade förslaget idag. Kritikerna har uppenbarligen tagit sitt förnuft till fånga. 

Den biologiska mångfalden och våra ekosystem är allvarligt hotade. Vetenskapen ger klara besked om läget och vad vi behöver göra. På samma sätt som vi lovat att leva upp till Parisavtalets klimatmål har vi globala åtaganden för biologisk mångfald och ekosystem i avtalet från Montreal. Naturrestaurering är en del av lösningen för att nå båda målen. Lagen innebär ett paradigmskifte då den syftar till att inte bara skydda, utan också återställa, värdefull natur och ekosystem.  

Samtidigt beklagar jag att förslaget på flera punkter vattnades ur på ett sätt som försvårar våra möjligheter att nå de mål vi behöver, eller i alla fall fördröjer vägen dit. Att jordbrukets roll och ansvar i miljöarbetet helt lyftes ut ur förslaget i Parlamentets position är mycket problematiskt. Återställande av våtmarker är avgörande för både kampen mot klimatförändringarna och för att skydda och värna  natur och ekosystem. 

Nu väntar ytterligare förhandlingar mellan EU:s institutioner och jag förväntar mig att vi till slut får en ambitiös och fungerande lagstiftning på plats som gör att målen kan nås” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92