Karlsbro (L): EU får inte slänga Ukraina under traktorn

Karlsbro (L): EU får inte slänga Ukraina under traktorn

Liberalernas Karin Karlsbro kommenterar dagens fortsatta behandling av förnyelsen av handelslättnader för Ukrainas export till EU

Efter ett storbråk i handelsutskottet har vi skickat en tydlig signal till EU:s medlemländer och kommande toppmöte att vi inte kan fortsätta förhala det för Ukraina livsviktiga frihandelsavtalet. Liberalerna var drivande för att få en majoritet i utskottet att votera avtalet redan idag.

I natt meddelande det belgiska ordförandeskapet att EU:s institutioner var överens om nya handelsavtalet med Ukraina. 

Under förmiddagen, mitt under pågående utskottsmöte kom sedan beskedet att detta inte hade tillräckligt stöd bland medlemsländerna i Coreper. Denna velighet gynnar bara Putin och det är inte acceptabelt att EU framstår som obeslutsamt. 

Att handelsutskottets ordförande sedan föreslog att utskottets behandling av frågan skulle skjutas upp var helt orimligt. Som tjänstgörande gruppledare för Renew Europe motsatte jag mig detta och fick tillslut stöd av en majoritet av grupperna för att frågan om att godkänna avtalet skulle behandlas som tänkt. 

Om EU:s regeringar, genom rådets ordförandeland förhandlar och kommunicerar utan att ha täckning för sin position är inte parlamentets ansvar. Att förhala frågan skulle bara förstärka de krafter som vill försvåra handeln för Ukraina. 

Jag är nöjd att en majoritet ställde sig bakom Renew och mig och alltså krävde att frågan skulle avgöras idag. Och att vi som vill stötta Ukraina fullt ut även på handelspolitikens område vann med 24-10. Allt annat hade varit en gåva till Putin.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92