Karlsbro (L): Europaparlamentariker besöker President Macron och franska regeringen

Karlsbro (L): Europaparlamentariker besöker President Macron och franska regeringen

Karin Karlsbro (L) besöker i början av veckan Paris tillsammans med liberala parlamentsgruppen, Renew Europe. Parlamentarikerna ska sammanträda för att diskutera gruppens strategiska prioriteringar, men också träffa president Emmanuel Macron och flera franska ministrar inför det franska ordförandeskapet i Europeiska rådet som inleds vid årsskiftet. 

“Jag ser mycket fram våra möten i Paris. Det är ett viktigt tillfälle för europeiska liberaler att samlas i syfte att fördjupa samarbetet och stärka arbetet för att försvara EU:s grundläggande värden, klimatfrågor och hur Europa återstartas efter pandemin”, säger Karin Karlsbro. 

Karlsbro, som är gruppledare för Handelsutskottet (INTA), kommer att träffa handelsministern Franck Reister för att gå igenom de handelsfrågor som står på agendan framöver såsom arbetet med koldioxidjusteringssystemet (CBAM) som Karin Karlsbro utsetts till utskottets huvudförhandlare för.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92