Karlsbro (L): Europaparlamentariker i upprop mot Texas guvernör

I veckan införde delstaten Texas i USA en ny lag som förbjuder aborter efter den sjätte graviditetsveckan och uppmuntrar privatpersoner att stämma den som deltar i att utföra aborter senare än så. Den nya lagen har mött hårt motstånd från omvärlden och gett upphov till stora demonstrationer runt om i USA, särskilt efter att landets högsta domstol beslutade om att inte hindra lagen från att träda i kraft.

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) och medlem i utskottet för mänskliga rättigheter, har tillsammans med kollegor i parlamentet skrivit ett brev till Texas guvernör Greg Abbott med skarp kritik mot inskränkningen av grundläggande rättigheter och den lag som strider mot de gemensamma värden som EU och USA delar.

“Vi kan inte stå bredvid och se på när grundläggande rättigheter för kvinnor rullas tillbaka. Rätten till abort är en anständighetsfråga för demokratier. Vi vill påminna guvernören om detta, och om att EU ser vad som sker” säger Karin Karlsbro, som tidigare initierat flera kampanjer mot inskränkningar av aborträtten i Polen.

“Abort är en rättighet, inte ett brott. En lag som dessutom uppmanar och belönar privatpersoner att stämma utförare och den som hjälper någon att få tillgång till abort är inget annat än en sanktionerad häxjakt på kvinnors kroppar.” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92