Karlsbro (L):  “Europaparlamentet försvagar Ukraina”

Karlsbro (L):  “Europaparlamentet försvagar Ukraina”

“Europaparlamentet gav idag Ukraina en hård spark på smalbenen”, säger Liberalernas Karin Karlsbro som hårt kritiserar Moderaternas partigrupp EPP efter en omröstning

Idag har Europaparlamentet röstat om förnyelsen av handelslättnader för Ukrainas export till EU. Ukraina har sedan 2022 kunnat handla tullfritt med EU och dagens votering handlade om att förlänga handelslättnaderna till 1 juni 2025. I det nya avtalet finns tre undantag, för kyckling, ägg och socker 

I förra veckan röstade handelsutskottet med brett politiskt stöd ja till avtalet. 

“Hade parlamentet gått på samma linje så hade avtalet varit i hamn eftersom medlemsländerna redan sagt ja till förslaget. Men så blev det inte” säger Karlsbro efter omröstningen. 

Inför dagens omröstning i plenum valde flera partigrupper däribland EPP, ECR och vänstergruppen att lägga ändringsförslag för att minska handelsavtalets omfattning och lägga till fler undantag som kommer att göra exporten mindre förmånlig för Ukraina, vilket fick stöd av en majoritet. Det innebär att handelsavtalet både försvagas och försenas då vidare förhandlingar måste ske med medlemsstaterna i rådet och EU-kommissionen. 

“Europaparlamentet gav idag Ukraina en hård spark på smalbenen. Minskade inkomster slår direkt mot försvarsförmågan. Att SD:s Charlie Weimers och Johan Nissinen inte går att lita på när det gäller Ukraina är inget nytt. Men jag är oerhört besviken över att Moderaterna inte kunde få med sig sin partigrupp att ställa sig på Ukrainas sida” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92