Karlsbro (L): Europaparlamentet stöder Liberalernas krav på pantsystem i EU

Karlsbro (L): Europaparlamentet stöder Liberalernas krav på pantsystem i EU

Europaparlamentet har röstat för en resolution om cirkulär ekonomi. En del av denna resolution är förslaget om att harmonisera pantsystemen i EU. Resolutionen är ett inspel till kommissionens arbete för att ställa om EU:s ekonomi till en genuint cirkulär ekonomi. 

Pantsystem, där man först betalar en liten summa för att köpa en flaska eller burk och sedan får pengarna tillbaka när de återvinns, har visat sig vara mycket effektivt för att öka återvinningsgraden. Gränshandeln inom EU ökar och flaskor och burkar som köps i ett EU-land kan idag inte pantas i ett annat. Idag litar man på att medborgare återvinner dessa självmant utan att något ekonomiskt incitament. 

Vi behöver ett gemensamt system för pant inom EU. På den inre marknaden ska det vara lika enkelt att ta ansvar för återvinning som det är att konsumera. Ekonomin måste bli mer cirkulär och det ska vara lätt och lönsamt att ta ansvar för klimat och miljö” säger Karin Karlsbro. 

Jag är stolt över att hela Europaparlamentet nu stödjer Liberalernas krav på att ena pantsystemen i EU. Nu måste regeringen att visa att de är att lita på när det kommer till konkret miljösamarbete som gör skillnad, och Stefan Löfven måste se till att regeringen lyfter luren och får med sig andra länder så att pantfrågan kommer upp på agendan även i ministerrådet,” avslutar Karin Karlsbro.