Karlsbro (L): Europaparlamentets liberala grupp ser till att parlamentet drar Kommissionen inför domstol

Karlsbro (L): Europaparlamentets liberala grupp ser till att parlamentet drar Kommissionen inför domstol

Sedan den polska domstolen fastslagit att Polens lagstiftning står över EU-lag har debatten om rättsstatliga principer i Polen intensifieras. I Europaparlamentet har den liberala partigruppen Renew Europe uppmanat parlamentets talman att ställa kommissionen inför rätta mot bakgrund av att man inte aktiverat den konditionalitetsprincip, som trädde i kraft i januari, mot Polen. Detta har nu parlamentets talman också gjort och parlamentets jurister förbereder nu för en juridisk process mot Kommissionen.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har länge krävt sanktioner mot den polska regeringen. “Att kommissionen inte vågat att aktivera möjligheten att dra in medel till till Polen ännu är en stor besvikelse. För varje dag som går utan att sanktionerna sätts in så sviker vi alla de som går ut på gatorna i Polen och demonstrerar för sin vilja att vara en del av det demokratiska Europa” säger Karlsbro.

Under veckans plenarsession i Strasbourg besökte Polens premiärminister Mateusz Morawiecki parlamentet och förklarade i sitt tal att att han inte kommer att “låta sig utpressas av EU” kring rättsstatliga frågor som han menar är Polens egna angelägenheter. 

“Morawieckis besök talar sitt tydliga språk, det är dags för kommissionen att agera. EU är ett samarbete, inte en bankomat” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92