Karlsbro (L): Europas påtryckningar ger resultat – Uppgifter om uppmaning från Polen att avskaffa HBTQ-fria zoner

Karlsbro (L): Europas påtryckningar ger resultat – Uppgifter om uppmaning från Polen att avskaffa HBTQ-fria zoner

EU har under lång tid reagerat mot Polens inrättande av “HBTQ-fria zoner” i landet. Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) har engagerat sig i frågan och tog tillsammans med den liberala partigruppen Renew Europe initiativ till att utropa EU till en frizon för HBTQ-personer vilket antogs av parlamentet.


Karin Karlsbro och Liberalerna har länge krävt att unionens pengar inte ska gå till länder som inte uppfyller demokratiska grundkrav som länderna ställt sig bakom vid inträdet i unionen. Sedan konditionalitetskrav infördes för EU:s budget och återstartsfonden har utbetalningar till Polen blockerats till följd av de många inskränkningar av medborgerliga rättigheter som pågår. 

“Uppgiften om att den polska regeringen uppmanar regionerna att dra tillbaka de så kallade HBTQ-fria zonerna är ett resultat av att EU satt ner foten mot det polska regeringspartiets homofoba politik. Men det är ingenting som imponerar. Det är först den dag som polens regering fullt ut respekterar allas lika rätt att älska vem man vill som vi kan upphöra med kritiken”, säger Karlsbro. 

“Idag ser vi att EUs påtryckningar verkar ge resultat. Jag hoppas att det leder till att EU blir snabbare, tuffare och agerar hårdare med sanktioner mot länder som inte respekterar medborgerliga rättigheter” avslutar Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:

Linnéa Bjärum

linnea.bjarum@europarl.europa.eu

+46 73 427 56 92