Karlsbro (L): EU:s klimatpaket är avgörande för att rädda klimatet

Karlsbro (L): EU:s klimatpaket är avgörande för att rädda klimatet

Imorgon onsdag presenterar EU-kommissionen sitt stora klimatpaket “Fit for 55”. Paketet innehåller reformförslag för att EU ska nå målet om minst 55% minskade utsläpp till 2030. Paketet väntas bland annat innehålla skärpta regler för utsläppshandelssystemet, skärpta utsläppsgränser för bilar, krav på att flygbränsle beskattas, en ny skogsstrategi och en avgift för importerade utsläpp. 

Det förslag som fått mest uppmärksamhet internationellt har varit det som väntas om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM). Ett pris på utsläpp från utsläppsintensiva varor som importeras till EU. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro var ansvarig för att förhandla parlamentets inspel kring frågan i handelsutskottet. 

“Klimatet bryr sig inte om var utsläppen sker. När EU ökar klimatambitionerna måste vi se till att vi inte bara flyttar utsläppen utomlands. Jag utgår från att Kommissionen har lyssnat på vårt inspel och förstår att detta är en renodlad klimatåtgärd som måste följa handelsreglerna. Ett bra sätt att garantera detta skulle vara att öronmärka en stor del av intäkterna till klimatinvesteringar i utvecklingsländer,” säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro. 

“Ska vi rädda klimatet och nå klimatmålen måste EU gå från ord till handling. Paketet som kommer i morgon är helt avgörande för att vi ska lyckas stoppa utsläppen och rädda klimatet. Jag och parlamentet kommer granska alla förslag och se till att de blir så ambitiösa som behövs för att vi på riktigt ska kunna leva upp till våra klimatmål,” avslutar Karlsbro (L).