Karlsbro (L) förhandlare i nytt frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland – “Nystart för EU:s handelspolitik”

Karlsbro (L) förhandlare i nytt frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland – “Nystart för EU:s handelspolitik”

Idag har ett nytt frihandelsavtal signerats mellan EU och Nya Zeeland vid premiärminister Jacinda Arderns besök i Bryssel.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro sitter i parlamentets utskott för internationell handel och kommer att företräda den liberala partigruppen i de fortsatta förhandlingarna där avtalet ska godkännas av parlamentet och rådet. 

“Dagens avtal är både efterlängtat och viktigt. När vi handlar skapar vi inte bara tillväxt och jobb, vi bygger relationer och band mellan länder. Nya Zeeland är en strategisk partner för EU som delar våra ambitioner om handel på hållbara villkor. Det här avtalet sätter en ny standard för hur moderna handelsavtal ser ut och vad vi kan åstadkomma med dem. Det är början på en ny era” säger Karlsbro.

Det nya avtalet med Nya Zeeland som förhandlats sedan 2018 har en högre ambitionsnivå för hållbarhet än något existerande frihandelsavtal. 

Avtalet är det första handelsavtalet EU förhandlat fram på flera år. Senast ett nytt handelsavtal godkändes av parlamentet var avtalet med Vietnam som trädde i kraft 2020 och det sista avtal kommissionen färdigställt är Mercosur-avtalet från 2019. 

“Handel mellan demokratier behövs i en orolig omvärld. Ett aggressivt Ryssland och ett expansivt Kina får inte tas som intäkt för ett Europa som sluter sig mot omvärlden, tvärtom måste vi likasinnade handla mer med varandra” säger Karlsbro. 

Karin Karlsbro ser avtalet som en signal om en nystart av den europeiska handelspolitiken och hoppas att viljan finns i parlamentet och medlemsstaterna att godkänna fler nya avtal. Hon menar att arbetet med det här avtalet kommer att bli en viktig uppgift för Sverige när man tar över ordförandeskapet i rådet vid årsskiftet.

“Europa och Sverige behöver handel. Sverige har ett internationellt rykte som en viktig aktör för en fri och regelbaserad världshandel med höga hållbarhetsambitioner. Det vilar ett stort ansvar på Sverige att göra vårt yttersta för att driva processen framåt i rådet” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92