Karlsbro (L): “Förorenaren måste betala, oavsett var utsläppen sker”

Karlsbro (L): “Förorenaren måste betala, oavsett var utsläppen sker”

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är huvudförhandlare i Europaparlamentets handelsutskott för förslaget om en gränsjusteringsmekanism för klimatutsläpp (CBAM), ett av flaggskeppsförslagen inom EU:s klimatpaket Fit for 55. 

Idag har Karlsbros rapport debatterats i handelsutskottet. 

“Förorenaren måste betala, oavsett var utsläppen sker. När EU använder sina samlade muskler som handelspartner kan vi få andra att följa med i den gröna omställningen som behövs. Utsläppen måste ned, då måste det kosta att släppa ut” säger Karin Karlsbro.  

I avsaknad av en global prissättning av koldioxid kan en gränsjusteringsmekanism, CBAM, spela en viktig roll. Men det krävs att den utformas i linje med WTO:s regler och riktas mot klimatutsläppen för att hindra koldioxidläckage. Förslaget innebär att när vissa varor med stora utsläpp importeras till EU kommer de behöva betala en summa som motsvarar vad samma produkt fått betala för sina utsläpp om produktionen hade skett inom EU. 

“Inga utsläpp ska prissättas dubbelt och ingen produktion kan heller skyddas dubbelt. Därför måste vi avhålla oss från att subventionera export och istället luta oss mot en kommande CBAM” säger Karlsbro.

Tidsplan för det fortsatta arbetet:

24-25 januari 2022Behandling av ändringförslag i handelsutskottet INTA
28 februari 2022Votering i handelsutskottet INTA
Våren 2022Handelsutskottets ståndpunkter skickas till miljöutskottet ENVI
Karlsbro kommer som rapportör för handelsutskottet delta i förhandlingen
11 maj 2022Votering i miljöutskottet ENVI
6-9 juni 2022Votering i hela parlamentet på det slutliga paketet
Sommaren 2022Förhandlingar mellan rådet, parlamentet och Kommissionen 
Hösten 2022Votering i hela parlamentet på den slutliga kompromissen
1 januari 2023CBAMs testperiod börjar 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92