Karlsbro (L): “Gasen är en frihetsfråga för Europas länder”

Karlsbro (L): “Gasen är en frihetsfråga för Europas länder”

Idag har Europaparlamentet röstat om förslaget till ny transeuropeisk energi-infrastruktur. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro valde att rösta emot det slutliga förslaget som förhandlats fram mellan Europaparlamentet, medlemsstaterna i rådet och Kommissionen.

“Jag är besviken på att trots löften om att TEN-E ska bygga framtidens europeiska elsystem, så har vi ändå fått ett förslag som innehåller ny infrastruktur för fossil gas. Att strypa beroendet av gas, i synnerhet rysk gas, är en frihetsfråga för  varje medlemsland och för hela Europa säger Karlsbro.

Karin Karlsbro framhåller att frågan om gasens roll i Europas energiförsörjning är avgörande både ur en säkerhets- och klimatpolitisk synvinkel.

Det är akut att stoppa den ryska gasen, nu, för att hindra pengaflödet rakt in i Putins krigskassa. Men vi måste göra oss fria från all gas – oavsett varifrån den kommer – om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Fossila bränslen kan inte vara en del av vår framtid” avslutar Karlsbro. 

Se Karin Karlsbros inlägg från plenardebatten i Strasbourg här

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92