Karlsbro (L): Grönt ljus för CBAM – “Dags att höja ambitionsnivån”

Karlsbro (L): Grönt ljus för CBAM – “Dags att höja ambitionsnivån”

Idag har EUs finansministrar samlats för toppmöte, där man gett grönt ljus till gränsjusteringsmekanismen för koldioxidutsläpp (CBAM). Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro, som ansvarar för CBAM i parlamentets handelsutskott, välkomnar beskedet från rådet. 

“Vi vet att den mest effektiva åtgärden för att få ner utsläppen vore en global prissättning av koldioxid. Så länge en sådan inte är möjlig måste vi hitta andra vägar framåt för att undvika att företag eller produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp så att EU:s ökade klimatambitioner inte lett till några minskade utsläpp. EU:s medlemsländer har nu bekräftat vad parlamentet och kommissionen sagt – CBAM behövs” säger Karlsbro.

Förslaget om en CBAM innebär att vissa varor med stora utsläpp som importeras till EU kommer behöva betala en kostnad för de utsläpp som produktionen inneburit som motsvarar vad samma produkt fått betala om produktionen hade skett inom EU där vi prissätter koldioxid genom utsläppshandelssystemet ETS.

Karin Karlsbro är glad över att ministrarna enats kring att ställa sig bakom införandet av gränsjusteringsmekanismen och bekräftar vikten av ett WTO-kompatibelt regelverk. Karlsbro hade samtidigt önskat att finansministrarna vågat vara mer ambitiösa, bland annat gällande den fria tilldelningen av utsläppsrätter och förespråkat en snabbare utfasning.

“Handelspolitiken är vårt viktigaste klimatpolitiska verktyg. Den fria tilldelningen måste bort – både för klimatet och för att förslaget ska vara WTO-kompatibelt med lika spelplan för alla handelsparter. EU har bestämt sig för att vara världens bästa klimatorganisation, då finns det inte utrymme att fega” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92