Karlsbro (L): “Guldläge för Sverige att markera mot Orbáns Ungern”

Karlsbro (L): “Guldläge för Sverige att markera mot Orbáns Ungern”

EU-kommissionen säger nej till att betala ut EU-stöd till Ungern, då landet fortsätter bryta mot rättsstatens principer och inte klarar av att ta itu med korruptionen. 

Kommissionen uppmanar ministerrådet att både pausa utbetalningar av regionalstöd till Ungern samt att i praktiken frysa utbetalningarna från återstartsfonden, som är till för att lindra ekonomiska konsekvenser av pandemin. 

Nu ska frågan avgöras av medlemsstaterna i rådet. 

“Ett guldläge för den svenska regeringen att sätta hårt mot hårt. Länder som bryter mot rättsstatens principer ska inte kunna vänta sig några utbetalningar från Bryssel”, säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro. 

“Liberalerna har länge krävt att alla medlemsländer måste respektera de grundläggande värden som EU-samarbetet vilar på. Den högerpopulistiska regeringen i Ungern kan inte fortsätta att underminera Europasamarbetet och samtidigt åtnjuta dess ekonomiska fördelar” avslutar Karlsbro

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92