Karlsbro (L): Handelsavtalet mellan EU – Nya Zeeland godkänt av parlamentet

Karlsbro (L): Handelsavtalet mellan EU – Nya Zeeland godkänt av parlamentet

Europaparlamentet har idag godkänt det nya frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har varit ansvarig förhandlare i parlamentet för den liberala partigruppen.

Förhandlingarna med Nya Zeeland inleddes 2018 av dåvarande handelskommissionär Cecilia Malmström. Det nya avtalet har en högre ambitionsnivå för hållbarhet än något existerande frihandelsavtal och beräknas exempelvis öka handelsutbytet med 30% och bespara 140 miljoner euro varje år, bara i tullavgifter. 

“Nya Zeeland är en strategisk partner för EU som delar våra ambitioner om handel på hållbara villkor. Det här avtalet sätter en ny standard för hur moderna handelsavtal ser ut och vad vi kan åstadkomma med dem. Jag är väldigt glad att vara med och ro det arbete Cecilia inledde som handelskommissionär i hamn” säger Karlsbro.

Karin Karlsbro ser avtalet med Nya Zeeland som ett efterlängtat styrkebesked för den europeiska handelspolitiken och hoppas att viljan finns i parlamentet och medlemsstaterna att godkänna fler nya avtal. Nya Zeeland är det första handelsavtal EU förhandlat fram på flera år. Senast ett nytt avtal godkändes av parlamentet var avtalet med Vietnam, vilket Karlsbro också ansvarade för, och som trädde i kraft 2020. 

Förhandlingar om ett avtal mellan EU och Australien pågår och Karlsbro hoppas att avslutet med Nya Zeeland kan ge en skjuts även till den processen. 

“I en orolig omvärld behöver vi våra vänner. När vi handlar skapar vi inte bara tillväxt och jobb, vi bygger relationer och band mellan länder. Ett aggressivt Ryssland och ett expansivt Kina får inte tas som intäkt för ett EU som sluter sig mot omvärlden, tvärtom måste vi likasinnade handla mer med varandra” säger Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92