Karlsbro (L): “Hur många polska kvinnor ska tvingas dö?”

Karlsbro (L): “Hur många polska kvinnor ska tvingas dö?”

Ytterligare en kvinna i Polen har bekräftats död till följd av landets abortlagar. 37-åriga Agnieszka var gravid med tvillingar. När det ena fostret dog vägrade läkaren avlägsna det med hänvisning till lagen vilket ledde till en dödlig blodförgiftning. 

“Abort är en grundläggande rättighet, inte ett brott. Det är polska makthavare som borde straffas för brott mot polska kvinnor” säger Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) och medlem i utskottet för mänskliga rättigheter DROI.  

“Rätten till abort måste både vinnas, skyddas och försvaras. Att neka kvinnor abort hotar  kvinnors liv och hälsa. Det är en tragedi och ett svek att ytterligare en kvinna har avlidit till följd av den polska högerpopulistiska regeringens kvinnofientliga politik. Ingen kvinna ska nekas sina grundläggande rättigheter i EU 2022”, säger Karlsbro. 

Karlsbro har länge krävt att kommissionen ska aktivera konditionalitetsmekanismen mot nedmonteringen av demokratiska fri- och rättigheter och rättsstatens funktioner i Polen och Ungern. Konditionalitetskravet innebär att medlemsländer måste upprätthålla demokratiska och rättsstatliga principer för att få motta stöd från EU.

“EU är en union av demokratier, inte en bankomat för förtryckare. Vi måste i EU ha en samsyn om grundläggande rättigheter, det har även Polen gått med på. Lever de inte upp till det ska de inte heller få ta del av EU-medlemskapets fördelar” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92