Karlsbro (L) i EU-delegation till Taiwan

Karlsbro (L) i EU-delegation till Taiwan

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro reser idag tillsammans med en delegation från parlamentets utskott för internationell handel till Taiwan. 

Under resan som syftar till att stärka handelsrelationerna till Taiwan kommer delegationen att träffa president Ing-wen Tsai, finansminister Mei-Hua Wang och utrikesminister Jaushieh Joseph Wu samt representanter för näringsliv och civilsamhälle. 

“Handel mellan demokratier behövs i en orolig omvärld. När vi handlar skapar vi inte bara tillväxt och jobb, vi bygger relationer och band mellan länder. Ett aggressivt Ryssland och ett allt mer hotfullt och expansivt Kina får inte tas som intäkt för ett Europa som sluter sig mot omvärlden, tvärtom måste vi likasinnade handla mer med varandra, och här spelar Taiwan en nyckelroll” säger Karlsbro. 

I skuggan av den allt mer upptrappade hotbilden från Kina mot Taiwan menar Karlsbro att EU behöver knyta Taiwan närmare till sig. Under det kinesiska kommunistpartiets kongress nyligen förklarade Xi Jinping att våld inte kan uteslutas för att Taiwan ska bli en del av Kina – eller återförenas med Kina som de själva säger, och i dagarna har kinesiska militärplan cirkulerat i Taiwans luftförsvarszon.

“Kinas syn på Taiwan som deras rättmätiga ägodel känns alltför väl igen från Rysslands syn på Ukraina. Det är vårt ansvar att stå vid Taiwans sida och försvara deras frihet och demokrati. Europas relation till Taiwan är ett strategiskt partnerskap för fred och demokrati i världen” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92