Karlsbro (L): “JA till CBAM! Förorenaren ska betala, även utanför EU”

Karlsbro (L): “JA till CBAM! Förorenaren ska betala, även utanför EU”

Under natten till tisdag har Europaparlamentet tillsammans med EU-Kommissionen och EU:s medlemsstater i Rådet nått en historisk överenskommelse kring förslaget till en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (CBAM). 

CBAM är flaggskeppet i EU:s stora klimatpaket Fit for 55. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit handelsutskottets huvudförhandlare för de handelspolitiska delarna av CBAM välkomnar kvällens besked från den sista trialogförhandlingen.

“Vi vet att den mest effektiva åtgärden för att få ner utsläppen vore en global prissättning av koldioxid. Så länge en sådan inte är möjlig måste vi hitta andra vägar för att undvika att företag och produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp. Annars kommer EU:s ökade klimatambitioner inte leda till några minskade utsläpp. Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel. CBAM är ett historiskt steg för att prissätta alla utsläpp som sker till följd av konsumtion i EU” säger Karlsbro.

Förslaget om en CBAM innebär att varor med stora utsläpp, cement, gödningsmedel, järn och stål, aluminium, el och vätgas i ett första steg, kommer behöva betala en kostnad för de utsläpp som produktionen inneburit när de importeras till EU. En kostnad som motsvarar vad som hade behövts betalas om produktionen istället hade skett i EU under utsläppshandelssystemet ETS. 

“Skarpa och konkreta åtgärder behövs för att få ned utsläppen. Jag är otroligt glad att vi tagit ett stort steg närmare att CBAM blir verklighet. Det är just såhär Europa kan pressa resten av världens länder framför oss i den gröna omställningen“ säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92