Karlsbro (L): “JA till EU-stopp för fossildrivna bilar!“

Karlsbro (L): “JA till EU-stopp för fossildrivna bilar!“

I natt har parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna i rådet beslutat att godkänna förslaget om att inga nya fossildrivna bilar ska säljas i EU efter 2035. Det här är det första förslaget inom ramen för EU:s stora klimatpaket Fit for 55 som färdigställts.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro välkomnar beslutet, som även innehåller en tidsplan med ökade krav fram till stoppet. 

“Fossildrivna bilar tillhör redan historien och fordonsindustrin är mitt uppe i sitt arbete med att ställa om. Att EU nu ger industrin tydliga riktlinjer om när omställningen som senast måste vara klar är viktigt. Varje aktör som vill vara en del av EUs marknad får en tydlig ram att förhålla sig till, den förutsägbarheten är en nyckel för att accelerera omställningen ” säger Karlsbro.

“Vi i Liberalerna som länge förespråkat ett stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar till 2030 hade såklart önskat att även EU vågat vara än mer ambitiösa, men det är en avgörande vinst att vi nu har ett konkret beslut om ett totalstopp för fossildrivna bilar på papper. En stor seger för klimatet” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92