Karlsbro (L): “JA till EU-stopp för fossildrivna bilar!“

Karlsbro (L): “JA till EU-stopp för fossildrivna bilar!“

Under veckans plenarsession i Strasbourg behandlar Europaparlamentet förslagen inom ramen för EUs stora klimatpaket Fit for 55. Efter dagens första omrsötning där de tyngsta förslagen i paketet skickades tillbaka till utskotten har parlamentet nu beslutat att godkänna förslaget om att inga nya fossildrivna bilar ska säljas i EU efter 2035.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro välkomnar beslutet, som även innehåller en tidsplan med ökade krav fram till stoppet. 

“Fossildrivna bilar tillhör redan historien och fordonsindustrin är mitt uppe i sitt arbete med att ställa om. EU ger nu industrin tydliga riktlinjer om när omställningen som senast måste vara klar är viktigt. Varje aktör som vill vara en del av EUs marknad får en tydlig ram att förhålla sig till, den förutsägbarheten är en nyckel för att accelerera omställningen ” säger Karlsbro.

“Vi i Liberalerna som länge förespråkat ett stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar till 2030 hade såklart önskat att även parlamentet vågat vara mer ambitiösa, men det är en avgörande vinst att vi nu har ett konkret beslut om ett totalstopp för fossildrivna bilar på papper. Efter dagens tidigare omröstningar är det särskilt glädjande att se att parlamentet lyckades kompromissa sig fram till ett resultat” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92