Karlsbro (L):  Ja till nya regler för Europas luftkvalitet – “Seger för vetenskapen”

Karlsbro (L):  Ja till nya regler för Europas luftkvalitet – “Seger för vetenskapen”

Europaparlamentet har nu röstat ja till översynen av EUs regler för luftkvalitet, Revision of the Ambient Air Quality Directives som Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro varit den liberala partigruppens förhandlare för.  

Förslaget är en del av EU:s “Green Deal”, planen som ska göra EU klimatneutralt och fritt från föroreningar till 2050. Ren luft är avgörande för människors hälsa och för våra ekosystem. Enbart luftföroreningar orsakar nästan 300 000 förtida dödsfall i EU varje år och luftkvaliteten i Europa har länge varit långt sämre än vad forskningen säger är acceptabelt. 

Efter att bland annat den konservativa partigruppen EPP röstade nej till förslaget i Miljöutskottet var utgången oviss inför dagens omröstning. Karlsbro välkomnar att en majoritet i parlamentet slutligen röstade ja till det nya regelverket, men beklagar att ingen av de svenska ledamöterna från varken Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna röstade för förslaget. 

Det har alltid varit Sverige och svenskar som drivit resten av Europa framför sig när det kommer till miljöskydd och så ska det fortsätta vara. Som enda svensk vid förhandlingsbordet i parlamentet, har jag slagits för att se till att lagstiftningen faktiskt levererar vad vetenskapen kräver. Att kompromissen vi förhandlat fram vann stöd är en stor seger för en miljöpolitik byggd på fakta och vetenskap. I EU ska ingen behöva dö i förtid på grund av luften de andas” säger Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92