Karlsbro (L) kommenterar Fit for 55-omröstningar – CBAM och ETS klubbat

Karlsbro (L) kommenterar Fit for 55-omröstningar – CBAM och ETS klubbat

Under veckans plenarsession i Bryssel har Europaparlamentet åter behandlat EU:s stora klimatpaket Fit for 55 som skickades tillbaka till utskottet efter att ha röstats ned vid föregående omröstning. Idag har parlamentet beslutat att godkänna reformeringen av systemet för handel med utsläppsträtter (ETS) och förslaget till en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (CBAM). 

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit parlamentets huvudförhandlare för de handelspolitiska delarna av CBAM välkomnar dagens beslut och är lättad över att ha ett konkret beslut för att kunna gå vidare till förhandlingar med medlemsstaterna. 

Idag har parlamentet fattat två historiska beslut som tillsammans innebär att förorenaren ska betala och att EU fortsätter att vara världens viktigaste klimatorganisation. Det är avgörande att vi får till en skärpning av ETS och en CBAM på plats. Det är ett enormt kliv framåt i det globala klimatarbetet. 

För två veckor sedan vände EPP ryggen till kompromissen mellan parlamentets mittengrupper, och vi fick gå tillbaka till ritbordet. Liberalerna hade velat se en mycket högre ambitionsnivå så visst kan man bli besviken över att det inte blev exakt som vi önskade, men den politiska situationen i EU är en verklighet som vi behöver förhålla oss till. Dagens beslut är en stor klimatseger” säger Karlsbro.

Förslaget om en CBAM innebär att import av vissa varor med stora utsläpp kommer behöva betala en kostnad som motsvarar vad som hade behövts betalas om produktionen istället hade skett i EU under utsläppshandelssystemet ETS. Det står klart att den mest effektiva åtgärden för att få ner utsläppen vore en global prissättning av koldioxid. Karin Karlsbro poängterar att så länge en sådan inte är möjlig måste vi hitta andra vägar för att undvika att företag eller produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp.

“Låga klimatambitioner ska aldrig vara en konkurrensfördel. CBAM behövs” säger Karlsbro.

Karin Karlsbro beklagar dock att parlamentet, efter starka påtryckningar från industrin, gav grönt ljus till något som kallas för gröna exportrabatter för europeiska företag, vilket strider mot WTO:s regelverk om subventioner. Karlsbro röstade emot denna del av förslaget i dagens votering. Hon menar att idén undergräver den principiella ståndpunkten i förslaget att att alla både utanför och inom EU ska betala för sina utsläpp.

“Exportrabatter kan kallas gröna, blå eller orange, men vad man kallar dem spelar ingen roll, WTO kommer aldrig gå med på att vi subventionerar vår egen export. Men jag förutsätter att detta problem kommer lösas i förhandlingarna med medlemsstaterna och förväntar mig att Sverige står upp för en fri och regelbaserad handel” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92